Yleiset varausehdot

Kiinteistöyhtymä Särkilahti noudattaa tilojen vuokraamisessa ja palvelujen peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

Varaaminen ja maksu

Varaus on sitova, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (30% vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi (6) viikkoa ennen oleskelun alkamista, ei ennakkomaksua peritä erikseen. Loppusuoritus maksetaan viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuokrauksen alkua.

Peruutus

Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen varauksen alkua veloitetaan koko vuokraushinta.

Asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa, lukuun ottamatta ennakkomaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48h ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Omistajan oikeus perua varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este voi omistaja perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa summa kokonaisuudessaan takaisin.

Oleskelu vuokrauskohteessa

Vuokrauskohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 12, ellei toisin ole sovittu. Asiakas ilmoittaa puhelimitse arvioidun saapumisajankohdan avaimen saadakseen. Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet ja pyyhkeet sekä vastaa vuokrauskohteen siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä, ellei toisin ole sovittu. Mikäli varauksen päättyessä siivousta ei ole suoritettu asianmukaisesti, on omistajalla oikeus periä siivousmaksu kaksinkertaisena. Tupakointi on kielletty sisätiloissa. Asiakas on velvollinen korvaamaan kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan omistajalle. Kaikki vuokrauskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua ja loman aikana suoraan omistajalle.

Kiinteistöyhtymä Särkilahti 2021